Стани Веб дизајнер и вработи се по струка!

Брзи, ефикасни онлајн курсеви и вебинари.

WordPress


Ниво: Средно
6.000 ден.

HTML и CSS


Ниво: Средно
15.500 ден.

Javascript и JQuery


Ниво: Средно
25.000 ден.

WordPress Advanced


Ниво: Напредно
30.000 ден.

Како функционира?

1. Гледај

Видеа направени на македонски јазик каде се решаваат актуелни примери од секојдневието.

2. Учи

Задачи, Примери, Прашања кои дополнително ви помагаат да научите.

3. Кодирај

Реални проекти во текот на курсот и финален проект кој подоцна се презентира.

4. Сподели

Вебинари креирани со сите ученици од групата со цел презентирање на проектите, учење и дружење.